Stipendier för lärare med undervisning i franska

http://afstockholm.com/stipendium/

Två stipendier finns att söka för behöriga och verksamma lärare med undervisning i franska. Varje stipendium är på 15.000 SEK. Stipendierna kan inte sökas av lärare med franska som modersmål. Ansökan ska avse vidareutbildning genom att bedriva språkstudier i Frankrike, i första hand på Alliance Française i Frankrike (Le CAVILAM – Alliance Française de Vichy, Label Quality FLE).
Senast två månader efter avslutad kurs ska rapport insändas till Alliance Française i Stockholm.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Nedanstående handlingar skall insändas vid ansökan.

  1. Ansökningsblankett, hämtas här.
  2. Kort redogörelse för varför man söker stipendiet (högst en halv A4 sida)
  3. Projektplan, tidsplan och syfte (en halv sida)
  4. Tjänstgöringsintyg från rektor
  5. Rekommendation från rektor

Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan lämnats in eller eventuellt våren året därpå. Ansökan ska vara poststämplad senast den 1 april aktuellt år. Stipendium kan ej sökas per e-post utan ska sändas till:

Alliance Française
c/o Mickaëlle Cedergren Lagnövägen 5
132 36 Saltsjö-Boo

Välkomna med era ansökningar!

La Rochelle 2018

La Rochelle

Tredagarskursen Chantier des profs vänder sig till franska lärare i Frankrike med tonvikt på hur musik, drama och annan gestaltande verksamhet kan användas i modersmålsundervisningen. Lärarnas Riksförbund, LR, och Fransklärarföreningen, FLF, erbjuder för sjätte året två stipendier för svenska lärare.

För vidare information om kursinnehållet se http://www.francofolies.fr/francos-educ/le-chantier-des-profs-et-des-professionnels-de-la-culture.

Klicka även här:

Vi söker i första hand musicerande, sjungande eller gestaltande fransklärare,francofona musik-, drama- eller andra lärare som behöver eller använder franska i sin undervisning. Kursen förutsätter att deltagarna aktivt deltar i kursmomenten, varför det är nödvändigt att ledigt och engagerat kunna tala och uttrycka sig med kurskamraterna franska.

I stipendiet ingår resa från hemorten ToR till La Rochelle kost och logi under kurstiden.

Som motprestation förbinder sig stipendiaterna att skriva en reseberättelse som LR och FLF äger rätt att publicera samt lämna en kursutvärdering.

Ansökan, innehållande personuppgifter och en motivering om varför just du är en lämplig stipendiat, mejlas till info@fransklararforeningen.com senast onsdagen 10 januari 2018.

Besked till de utsedda stipendiaterna lämnas senast den 13 januari efter beslut av en jury bestående av representanter för LR och FLF.

Under Dokument här på hemsidan hittar du reseberättelser från tidigare stipendiater. Har du ytterligare frågor kan du mejla till infoadressen eller kontakta Åke Nilsson på telefon 070 321 08 33.​

                                                              

Ettårsprogrammen Ett år i Frankrike

Nu är det dags för en ny omgång! Den 20:e november kl.12.00 öppnar vi ansökningsperiod till Ettårsprogrammen och den pågår till och med den 29:e december kl.12.00.

Ettårsprogrammen
Vill du förbättra dina språkkunskaper och öka din förståelse
för en annan kultur? Stå på egna ben, utvecklas
som människa, få vänner för livet och skaffa dig
fina meriter för framtiden?
Genom Ettårsprogrammen kan gymnasieelever som
läser franska, tyska eller spanska, steg tre eller högre,
själva ansöka om att få studera i Frankrike, Tyskland,
Österrike eller Spanien under ett läsår. Eleverna deltar
i undervisningen på samma sätt som värdlandets
elever och bor i värdfamilj (i Frankrike både i värdfamilj
och på internat).
Att delta i programmet är kostnadsfritt och du får studiebidrag
och inackorderingstillägg varje månad.
Läs mer om Ettårsprogrammen på
www.utbyten.se

(Läs hela pdf filen här)

Brev till lärare