Fransklärardagarna 2020 avec FBA et FLF: Notez la date!

Bonjour à tous les membres de Fransklärarföreningen!

Nous avons le plaisir de vous informer de la nouvelle  collaboration de FBA et Fransklärarföreningen pour les prochaines journées de Fransklärardagarna.

 

Information de Nicolas de FBA:

La date des prochaines journées didactiques organisées par FBA cette année est maintenant définie. Nous nous retrouverons les vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020, du déjeuner au déjeuner. Une grande nouveauté pour cette année est que c’est Franska Skolan à Stockholm qui nous accueillera dans ses locaux!

Cette année, le thème de ces journées sera ”Varie ton enseignement”, ce qui nous donnera l’occasion, par le biais de workshops et de présentations théoriques et pratiques, de réfléchir à comment renouveler nos pratiques et développer notre créativité d’enseignant.es dans la classe de français.

Le programme officiel sera publié à la rentrée, mais vous pouvez donc d’ors et déjà noter la date et la réserver dans votre calendrier.

Nous avons hâte de vous retrouver comme chaque année en novembre. Mais avant cela, je vous souhaite à tous et toutes un bel été!

Nicolas de FBA.

(PS: Si certaines des restrictions liées à la pandemie de Covid-19 devaient se prolonger, les journées seront organisées en ligne. )

https://edu.uu.se/fba/franska/2020-fransklarardagarna/

Årsmötet 2019 Del 2

Välkommen till nytt årsmöte måndag den 10 juni kl. 16.30 -18:00

Franska Skolan, Döbelnsgatan 3 i Stockholm!

( Information om portkod skickades  till medlemmar via mail)

 

Årsmötet den 26 april fick avbrytas på grund av tidsbrist och kommer nu att fortsätta måndag den 10 juni kl. 16.30 med återstående punkter såsom val av styrelse, valberedning, revisor, beslut om årsavgift och stadgeändringar.

Efter årsmötet bjuder FLF sina medlemmar på dryck och lättare tilltugg.

Vi hoppas då också få tillfälle att avtacka Françoise Sule och Åke Nilsson.

Anmälan görs till Henri Houssemaine  henri.houssemaine@adm.franskaskolan.se  senast den 8 juni.

Det kommer att finnas möjlighet att delta via Skype, som förra gången. Anmäl dig i förväg till Henri Houssemaine ( henri.houssemaine@adm.franskaskolan.se)

Du kommer sedan att få ett mejl till Skypemötet.

 

 

Varmt välkomna! 

 Dagordning årsmöte del 2 10 juni 2019 och förslag till ny ordförande och ledamot

Del 1 protokoll årsmöte 2019

Concours Podcast 2019

Tous à vos micros pour la 2nd édition du concours « podcast en français » destinée aux lycéens de Suède !

 Les ambassades francophones, avec le soutien de radio Elan, l’association des enseignants de français en Suède (AEFS) et Sveriges Utbildningsradio (UR) ont le plaisir de lancer un concours destiné aux lycéens dans le cadre du Mois de la francophonie.

 Pour concourir, « Un podcast en français » d’une durée de 3 à 5 minutes devra être réalisé sur une thématique en lien avec les actions de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) telles que la langue française, la diversité linguistique, la diversité et le développement culturels, la paix, la démocratie et les droits de l’Homme, l’éducation et la formation, l’économie, le développement durable, l’innovation numérique, la jeunesse, l’égalité femme-homme et la société civile (https://www.francophonie.org/#section_3) .

Le jury sera composé de tous les élèves participants et, en cas de départage difficile, des ambassades francophones, l’association des enseignants de français en Suède (AEFS) et UR (Sveriges Utbildningsradio).  Les prix seront décernés lors du Mois de la francophonie et des extraits des podcasts gagnants pourront être diffusés  sur les ondes  d’UR (Sveriges Utbildningsradio) au cours d’une émission Nouvelles en français facile consacrée à la francophonie.

 Les 3 classes lauréates recevront respectivement, de la part des ambassades francophones,  la somme de 7 000 sek TTC, 5 000 sek TTC et 3 000 sek TTC à utiliser au cours de l’année scolaire 2018/2019 pour un projet impliquant l’ensemble des élèves et l’enseignante, dont la classe aura remporté le premier prix, se verra décerner la somme de la somme de 2500 sek TTC pour une formation ou un projet impliquant l’ensemble de sa classe.

 

En cliquant, vous trouverez le règlement du concours ainsi qu’une fiche technique.

La grille de correction sera envoyée ultérieurement aux professeurs qui seront inscrits au concours.

 

Pour toute information supplémentaire et demande d’inscription, contactez  à l’adresse suivante :  orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr ou au +46 (0)8-45 95 385

Undervisar och sätter du betyg i årskurs 6?

Då kommer vår träff för lärare i moderna språk att intressera dig! 

Vi bjuder in dig till en helkväll med information från Skolverket, öppet forum för frågor och gruppdiskussioner med lärarkollegor. Vi avslutar genom att sammanställa och svara på frågor som uppkommer under kvällen. 

 

Passa på att ställa dina frågor till Skolverket redan nu! Följ bara länken där du också anmäler dig!

Anmälan:  https://goo.gl/forms/AVWYshPHI1ik0X252

Information i PDF: Information

La Rochelle 2018

La Rochelle

Tredagarskursen Chantier des profs vänder sig till franska lärare i Frankrike med tonvikt på hur musik, drama och annan gestaltande verksamhet kan användas i modersmålsundervisningen. Lärarnas Riksförbund, LR, och Fransklärarföreningen, FLF, erbjuder för sjätte året två stipendier för svenska lärare.

För vidare information om kursinnehållet se http://www.francofolies.fr/francos-educ/le-chantier-des-profs-et-des-professionnels-de-la-culture.

Klicka även här:

Vi söker i första hand musicerande, sjungande eller gestaltande fransklärare,francofona musik-, drama- eller andra lärare som behöver eller använder franska i sin undervisning. Kursen förutsätter att deltagarna aktivt deltar i kursmomenten, varför det är nödvändigt att ledigt och engagerat kunna tala och uttrycka sig med kurskamraterna franska.

I stipendiet ingår resa från hemorten ToR till La Rochelle kost och logi under kurstiden.

Som motprestation förbinder sig stipendiaterna att skriva en reseberättelse som LR och FLF äger rätt att publicera samt lämna en kursutvärdering.

Ansökan, innehållande personuppgifter och en motivering om varför just du är en lämplig stipendiat, mejlas till info@fransklararforeningen.com senast onsdagen 10 januari 2018.

Besked till de utsedda stipendiaterna lämnas senast den 13 januari efter beslut av en jury bestående av representanter för LR och FLF.

Under Dokument här på hemsidan hittar du reseberättelser från tidigare stipendiater. Har du ytterligare frågor kan du mejla till infoadressen eller kontakta Åke Nilsson på telefon 070 321 08 33.​

                                                              

Ettårsprogrammen Ett år i Frankrike

Nu är det dags för en ny omgång! Den 20:e november kl.12.00 öppnar vi ansökningsperiod till Ettårsprogrammen och den pågår till och med den 29:e december kl.12.00.

Ettårsprogrammen
Vill du förbättra dina språkkunskaper och öka din förståelse
för en annan kultur? Stå på egna ben, utvecklas
som människa, få vänner för livet och skaffa dig
fina meriter för framtiden?
Genom Ettårsprogrammen kan gymnasieelever som
läser franska, tyska eller spanska, steg tre eller högre,
själva ansöka om att få studera i Frankrike, Tyskland,
Österrike eller Spanien under ett läsår. Eleverna deltar
i undervisningen på samma sätt som värdlandets
elever och bor i värdfamilj (i Frankrike både i värdfamilj
och på internat).
Att delta i programmet är kostnadsfritt och du får studiebidrag
och inackorderingstillägg varje månad.
Läs mer om Ettårsprogrammen på
www.utbyten.se

(Läs hela pdf filen här)

Brev till lärare