Medlem

Om du redan är medlem och vill ändra dina coordonnées, klicka här. Du länkas då om till vårt medlemsregister på Föreningshuset.

Ännu inte medlem

Vid anmälan av nytt medlemskap under tiden 1 juli – 31 december gäller avgiften också påföljande kalenderår.

Nyregistrering av medlemskap

Enklast registrerar du dig direkt här på nätet, Fyll i de obligatoriska fälten nedan och skicka iväg formuläret. Då länkas du till ett nytt fönster för betalning av medlemsavgiften hos Föreningshuset AB, som sköter vårt medlemsregister. Efter fullgjord betalning erhåller du ett kvitto och ett välkomstbrev. . Om betalningen misslyckas, kan du betala manuellt till föreningens plusgiro 96 82 36 – 0. Anmäl dig som fysisk person. För e-postadressen rekommenderar vi att du registrerar din privata adress då de flesta glömmer att ändra sin tjänsteadress vid byte av arbetsgivare.

Återinträde som medlem

Du kan anmäla dig som ny medlem enligt ovan, men vi ser gärna att du betalar manuellt till plusgiro 96 82 36 – 0 med angivande av Återinträde på avin.

Personuppgifter

Varken Fransklärarföreningen eller Föreningshuset använder dina adressuppgifter för andra ändamål än de som rör ditt förhållande med föreningen. De får således inte säljas eller lämnas ut till andra, varken kommersiella eller ideella/francofona organisationer. För hanteringen i övrigt gäller naturligtvis PUL.

En français

Remplissez le formulaire ci-dessous en cliquant sur Bli medlem.

Remplissez vos coordonnées et payez la cotisation annuelle, 200 kr (environ 20 €) avec une carte de crédit. Vous pouvez également nous envoyer votre adresse postale par mel et faire un virement à notre compte, avec nos coordonnées bancaires plusgiro 96 82 36 – 0

  • Medlemsavgift
    200kr
  • Pensionär fr.o.m. 65 år
    150 kr