Länkar

Organisationer i Sverige

Franska Institutet/Institut Français

http://www.institutfrancais-suede.com/?lang=sv

Alliance française

http://www.alliancefrancaise.se/

Franska Handelskammaren

http://www.ccfs.se/se/

Västafrikanska handels- och kulturkammaren

http://swacc.se/

Franska Filmfestivalen

http://franskafilmfestivalen.se/

Språkrådet

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak.html

Le petit journal (quotidien)

http://www.lepetitjournal.com/newsletters/stockholm

Stipendier för studier i franska eller franskspråkiga länder

Stiftelsens Rose Siréns mnnesfond (eftergymnasiala studier)

http://www.afstockholm.com/stipendium/

Svensk-franska stiftelsen (eftergymnasiala studier)

http://www.su.se/romklass/utbildning/studieinformation/stipendier/svensk-franska-stiftelsen-1.14949

Universitet- och högskolerådet (gymnasiestudier)

http://www.utbyten.se/

Utländska organisationer

Fédération international des professeurs de français, Fipf

http://fipf.org/

Fransklärarföreningens (vår egen) hemsida hos Fipf

http://aefs-flf-swe.fipf.org/accueil.

Association International des Etudes Québecois (AIEQ)

http://www.aieq.qc.ca/qui-sommes-nous