Om oss

Fransklärarföreningen grundades 1979. I dagligt tal kallar vi oss själva FLF, men i utländska kontakter presenterar vi oss med förkortningen AEFS, Association des Enseignants de Français en Suède. Vi är en ideell förening utan vinstintresse och facklig anknytning med uppgift att främja undervisning i franska språket i Sverige. Enligt stadgarna klicka här skall detta ske  på bl.a. följande sätt:

  • Skapa kontakt mellan lärare i franska som främmande språk och modersmål på grundskola och gymnasium, i vuxenutbildning och studieförbund
  • Upprätthålla förbindelser med lärarorganisationer för undervisning i franska utomlands
  • Skapa mötesplatser för medlemmarna att träffas eller på annat sätt utbyta erfarenheter
  • Förmedla pedagogiska uppslag, informera om Frankrike och den frankofona världen, upplysa om kurser, studieresor och liknande aktiviteter

Ett annat sätt att indela vår verksamhet är

  • Egen förkovran (fortbildning)
  • Elevorienterade aktiviteter
  • Francofoni
  • Övrigt

För att mer konkret se vad detta innebär hänvisar vi till våra årliga verksamhetsberättelser, klicka här.  Eftersom vi arbetar på ideell basis måste vi som regel samarbeta med andra organisationer i våra aktiviteter. Vi har ca 200 aktiva lärare som medlemmar, vartill kommer  ca 90 f.d. och blivande lärare (pensionärer och studenter).

Vi är medlemmar i Fipf, Fédération internationale des professeures de français, och i AIEQ, Association internationale des Etudes Québeqois.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, bidrag från Skolverket, projektbidrag av olika slag samt i avgifter för deltagande i våra arrangemang. För närmare uppgifter klicka här.

Styrelse och coordonnées klicka här.

Följ Fransklärarföreningen på Facebook

Vill du höra mer från oss? Följ oss då gärna på Facebook, här uppdaterar vi dig aktivt med det senaste som händer inom vår organisation.

https://www.facebook.com/groups/398449770838211/