Anmälan till universitet i Frankrike / Inträdesprov Sciences Po Bordeaux

Anmälningsportalen Admission Post Bac är öppen!

Elever som planerar att söka till första året på en fransk universitetsutbildning (Licence, BTS, DUT) ska anmäla sina val senast den 20 mars. Antagningen till många lärosäten går via APB, men vissa högskolor/universitet har särskilda inträdesprocesser.

Admission Post Bac: https://www.admission-postbac.fr/

Mer information: 

http://www.suede.campusfrance.org/actualite/admission-post-bac-2017-viktiga-datum

Ansökan är på franska. Campus France svarar gärna på frågor om något är oklart. Kontakta Campus France via mejl (stockholm@campusfrance.org ) eller chatta med oss och våra kollegor i de nordiska länderna på Facebook-sidan ”Study in France – Nordic Online Meetings” den

Frågorna kan ställas på engelska, franska eller svenska. Det går bra att delta direkt eller ställa frågor i förväg.

 

Anmälan till inträdesprov till Sciences Po Bordeaux

Ett särskilt antagningsprov till Sciences Po Bordeaux hålls den 19 april på Frankrikes ambassad i Stockholm. Inträdesprovet riktar sig till elever från svenska gymnasier med goda franskkunskaper som är intresserade av att läsa ett program med inriktning på humaniora och samhällsvetenskap med start höstterminen 2017. Det finns tre utbildningsplatser och för dessa erbjuds ett stipendium som täcker det första årets inskrivningsavgift.

Mer information om anmälan och antagning:

http://www.suede.campusfrance.org/actualite/anm%C3%A4lan-antagningsprov