Årsmöte Fransklärarföreningen torsdag 18 april 2024, 18:00 Zoom

Dags för årsmötet!
Registrering har skickats via mail till alla medlemmar.

https://fransklararforeningen.com/wp-content/uploads/2024/04/Arsredovisning-Fransklararforeningen-2023.pdf

18:00-18:45 Årsmötet

18:45-19:15 Meryl Maussire: fin de mission. Le français en Suède hier, aujourd’hui et demain ?

19:20-21 :00 Atelier interactif avec David Macfarlane: mise en pratique de l’ANL dans les écoles en Suède.

Comment boucler la boucle et aider nos élèves à communiquer spontanément en classe.

 

Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. mötesordförande
 4. sekreterare
 5. justeringsman
 6. Godkännande av kallelseförfarande
 7. Godkännande av röstlängd
 8. Godkännande av dagordning
 9. Verksamhetsberättelse
 10. Ekonomisk redovisning
 11. Revisionsberättelse
 12. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 13. Val av styrelse

Förslag omval av ordförande Henri Houssemaine

Förslag omval av styrelseledamöterna Camilla Rosengart, Stéphan Wininger, och Eva Manola.

Thomas Nicholas väljer att lämna styrelseuppdraget.

 1. Val av revisor

Förslag omval Per Agerman

 1. Val av valberedning

Förslag omval av Anna Nyman, May-Len Sundkvist

 1. Årsavgift 2024

Nuvarande årsavgift 200 kr

 1. Mötet avslutas
 2. Övriga frågor