Europeisk språkutmärkelse

Nyskapande språkprojekt belönas!

bild språkutmärkelse

För att språkundervisningen ska utvecklas har EU-kommissionen inrättat kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label.
Ansök senast den 29 augusti 2016.
Utmärkelsen är för projekt som
• prövar nya idéer i undervisningen
• gör språkinlärningen lustfylld
• ökar förståelsen för andra länder
• delar med sig av metoder och erfarenheter
Ansökan
Lärare i alla språk och modersmål inom alla skolformer kan ansöka om utmärkelsen. Det går också att nominera en kollega. Läs mer och ansök på
www.skolverket.se/label
Nyskapande språkprojekt belönas!
Vinn upp till 25 000 kronor
Förutom äran och ett diplom, belönar vi ett eller flera språkprojekt med upp till 25 000 kronor per projekt. Priset går till skolan och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa.
Frågor besvaras av
Eva Engdell, Skolverket
eva.engdell@skolverket.se
08-527 335 91
Ansök senast den 29 augusti!Europeisk språkutmärkelse

Läs mer här: flyerlabel2016ForUtskrift