Filmen FRANSKA FÖR NYBÖRJARE (La Cour de Babel)

För ett par år sedan sponsrade ett besök på denna film för våra medlemmar och deras elever. Om du missade tillfället får du här en ny chans. Filmen är en av dem som visas på filmfestivalen MRF – Filmfestival För Mänskliga Rättigheter på

Filmstaden Söder i Stockholm, måndag 20 november kl. 12:00.

 Direkt efter visningen hålls ett samtal/en föreläsning med Anna Lundh, docent i sociologi vid Stockholms Universitet.

Visningen är gratis och är endast för inbjudna skolklasser och lärare.

Du får gärna sprida informationen vidare till kollegor i ditt nätverk.

Läs mer och boka här: http://mrfilmfestival.se/franska-for-nyborjare/

Mer information om festivalen finner du här: http://mrfilmfestival.se/stockholm/