Fortbildningstipendium senast 15 februari

Alliance française de Stockholm har sedan många år delat ut stipendier för eftergymnasiala studier i Frankrike. I år har man särskilt avdelat två av stipendierna om 15 000 kr vardera för lärare i franska, dock ej lärare med franska som modersmål, för fortbildning i Frankrike. Ansökan skall insändas senast den 15 februari, men då det skall göras med post, ej e-post, och den skall omfattta flera dokument, bör den som är intresserad omgående sätta i gång med att författa sin ansökan. Närmare information på denna länk http://afstockholm.com/stipendium/.