Frankofoni-tävling 2018

INOM RAMEN FÖR FRANKOFONIMÅNADEN UTLYSER DE FRANSKTALANDE
LÄNDERNAS AMBASSADER MED STÖD AV RADIO ELAN,
FRANSKLÄRARFÖRENINGEN (FLF) OCH UR (UTBILDNINGSRADION)
EN TÄVLING FÖR GYMNASIEUNGDOMAR.

”En podd på franska” på 3 till 5 minuter ska produceras på ett tema kopplat till de aktioner som genomförs av Internationella organisationen för frankofoni (OIF), exempelvis franska språket, språklig mångfald, kulturell mångfald och utveckling, fred, demokrati och mänskliga rättigheter, utbildning och undervisning, ekonomi, hållbar utveckling, digital innovation, ungdomar, jämställdhet och civilsamhället.

Juryn kommer att bestå av samtliga elever som deltar och priset delas ut under Frankofoni-månaden. Den vinnande podden kommer att sändas på Radio Elans webbplats och eventuellt på UR (Utbildningsradion) inom ramen för programmet Nouvelles en français facile på temat franskspråkighet.
Den vinnande klassen får 10 000 kr inklusive skatter. Beloppet ska användas under läsåret 2017/2018 för ett projekt därklassens samtliga elever deltar. Läraren får 2 500 kr inklusive skatter för utbildning.

FÖR ALL INFORMATION SAMT ANMÄLAN KONTAKTA ORLANE VALENTIN:
orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr

Tävlings regler

Tekniska information