FRANKOFONIPRISET 2016 TILL FRANSKLÄRARFÖRENINGEN

Fransklärarföreningen i Sverige (FLF) har tilldelats Frankofonipriset 2016 för sitt arbete med utbildning mot rasism. Priset, som består av 30.000 svenska kronor, utdelas av de länders ambassader som organiserar Frankofonimånaden i Sverige, med stöd av Folkuniversitetet.
Fransklärarföreningen har organiserat en serie konferenser med Lilian Thuram i Rinkeby, Stockholm och Umeå under våren 2015 och arrangerat program på Bokmässan i Göteborg under hösten. FLF stöder Lilian Thurams arbete mot rasism genom att använda sig av hans bok ”Mina svarta stjärnor” i franskundervisningen av svenska högstadie- och gymnasieelever. FLF har även understött översättningen till svenska och publiceringen av Thurams böcker.
Frankofonipriset belönar en person eller en organisation baserad i Sverige som genomfört ett franskspråkigt projekt under år 2015. Projektet ska ha som målsättning att främja frankofonins humanitära och kulturella värden. Prisutdelningen äger rum den 22 mars i samband med firandet av franskspråkighetens officiella dag som i år är förlagt till Folkuniversitetet i Stockholm.
Mer information om Frankofonimånadens aktiviter:
www.institutfrancais-suede.com/frankofonimanaden-upptaeck-programmet/?lang=sv

PRESSINBJUDAN: Välkommen till frukostmöte med årets vinnare av Frankofonipriset.

Tid: onsdagen den 16 mars kl. 09.00.

Plats: UD:s internationella presscenter, Fredsgatan 6.

Anmälan till Lucie Lecocq, communication@institutfrancais-suede.com