La Rochellestipendiater 2017

Nu har årets stipendiater utsetts. Anne är lärare i franska och svenska i Vårboskolan i Burlöv utanför Malmö och Céline i svenska och musik. Båda är franco-suèdoises och använder sig av mycket fransk ungdomsmusik sin undervisning. Det är femte året vi har glädjen att få skicka i väg två ambitiösa lärare till denna kurs, som i år har temat Pouvoirs et métissage musical med Bernard Lavilliers musik som bas. Det var många bra kandidater till årets fortbildningskurs. Vi gratulerar Anne och Céline och ser fram mot att få ta del av deras reseberättelser.

Kursen i La Rochelle äger rum 25 – 27 januari. FLF har lyckats utverka två friplatser och bekostar tillsammans med Lärarnas Riksförbund stipendiaternas resa, logi och uppehälle.