Le Grand Voyage – Mercredi 28 Avril 18:00 sur Zoom

 

Le voyage concerne des étudiants en français de 9e année créant des personnages qui voyagent de la Suède à Paris. Au cours du voyage, ils se voient confier diverses missions à réaliser tout en apprenant à connaître la ville, la culture française et la langue française. Le Grand Voyage, qui comporte des éléments de gamification, a reçu le prix du label européen des langues.

Mélanie Piedoie, redaktör för Digiteket, Malmö Kulturförvaltning

Vad gör man när läroboken inte motiverar eleverna och tråkar ut läraren?

Mélanie Piedoie, lärare i bild och franska, valde att strunta i läroboken och i stället skapa ett Storyline-baserat arbetssätt: Le Grand Voyage. Resan går ut på att elever i franska i år 9 skapar karaktärer som reser från Sverige till Paris. Under resans gång får de olika uppdrag att genomföra samtidigt som de gör sig bekanta med staden, den franska kulturen och det franska språket. Le Grand Voyage, som har inslag av gamification, har fått ta emot priset European Language Label.

Zoom länk:

https://zoom.us/j/91549883832?pwd=NEMxU052Wm1zQ3ZBZVRZMHZtVFJBUT09

Meeting ID: 915 4988 3832

Passcode: 798942

Länkar:

Mélanie prisas för resan i klassrummet – P4 Malmöhus | Sveriges Radio

Uppdrag bär språkundervisning i franska – Pedagog Malmö (malmo.se)