Språkdagen 2017

Regler för Fransklärarföreningens (FLF) tävling vid Språkdagen 2017
1. Tävlingsbidragen utgörs av godkända bidrag från elever på högstadiet (åk 6 – 9) på franska till EU:s Språkdagentävling 2017. Man behöver således inte särskilt anmäla bidragen till FLF:s täv-ling utan de franska bidragen deltar automatiskt i FLF-tävlingen. Årets tema är Illustrera ett ordspråk. Översätt till franska och illustrera ordspråket med ett foto, ett collage eller en teckning. Skriv också en kort text på max 50 ord, på franska.

Läs mer här