Språkdagen 2017

Regler för Fransklärarföreningens (FLF) tävling vid Språkdagen 2017

  1. Tävlingsbidragen utgörs av godkända bidrag från elever på högstadiet (åk 6 – 9) på franska till EU:s Språkdagentävling 2017. Man behöver således inte särskilt anmäla bidragen till FLF:s täv­ling utan de franska bidragen deltar automatiskt i FLF-tävlingen. Årets tema är Illustrera ett ordspråk. Översätt till franska och illustrera ordspråket med ett foto, ett collage eller en teckning. Skriv också en kort text på max 50 ord, på franska.

Goethe-Institut Att. Viktor Englund Bryggargatan 12 A 111 21 Stockholm

Bidragen skall vara juryn tillhanda senast måndagen  den 18 september 2017 tillsammans med erforderlig anmälningsblankett. För information om Språkdagentävlingen i övrigt och språkkaféet se www.sprakdagen.se .

  1. En särskild jury, skild från Språkdagens prisjury, utser FLF-pristagaren. Dess beslut kan inte överklagas.
  2. Den som vunnit stora priset i EU-tävlingen kan inte också vinna FLF-priset.
  3. Prissumman är ca 4 000 kr och består av tre delar:
  4. Elevpris. Ett stipendium om 500 kr.
  5. Klasspris. 1 500 kr i form av bidrag till gemensam aktivitet med fransk touche för ele­ven och dennes studiekamrater (och ev. lärarens övriga franskelever på högstadiet). Klassaktiviteten bestäms av FLF tillsammans med elevens fransklärare och kan t.ex. utgöras av biobiljetter till en fransk film, bidrag till en fransk föreläsare eller en goûter français.
  6. Lärarpris. Elevens lärare i franska bestående erbjuds gratis deltagande i föreningens fortbildningsdag Rencontre under höstterminen 2017 i Stockholm (värde 900 kr) samt ett resebidrag om maximalt1 000 kr.
  7. Elevpristagarens fransklärare informeras senast under vecka 39.
  8. Tillsammans med franskläraren bestämmer FLF hur elevpriset skall överlämnas. För övrig information, kontakta info@fransklararforeiningen.com