Språkdagenpriset

Den svenska delen av tävlingen i den europeiska språkdagen är nu avgjord, ca 150 elever hade lämnat in bidrag.  Det gällde att göra en affisch i pappersform eller digitalt med en slogan om varför det är så viktigt att kunna fler språk än bara svenska och engelska.  FLF an- ordnade för femte året en sidotävling i vilken deltog ca 45 franska bidrag från högstadieelever. Juryn utgjordes av Françoise Sule och Åke Nilsson, FLF samt Micaëla Matson Franska Skolan.

Det vinnande bidraget har texten Langues construire de ponts de paix et d’amour och är insänt av Elin Jakobsson från Prolympiaskolan åk 9 i Virserum. Juryns motivering: Elins vackra affisch åskådliggör språkkunskapens kraft och betydelse för förståelse människor emellan.

Elin får 1 000 kr för sin fina affisch. I  hennes skola i Virserum finns ingen franskundervisning, varför hon  läser spanska, men valde ändå franskan som tävlingsspråk. Eftersom det i Elins skola varken finns fransklärare eller andra franskstuderande beslöt juryn att lärar- och klassmomenten i priset i stället skulle gå till Kerstin Danielsson, Kanalskolan i Skellefteå.  Kerstin får för egen del en gratisbiljett till Rencontre den 22 oktober med resebidrag samt för sina elevers del en trivselpeng om 1 500 kr. Grattis Elin och Kerstin!