Årsmötet 2019 Del 2

Välkommen till nytt årsmöte måndag den 10 juni kl. 16.30 -18:00

Franska Skolan, Döbelnsgatan 3 i Stockholm!

( Information om portkod skickades  till medlemmar via mail)

 

Årsmötet den 26 april fick avbrytas på grund av tidsbrist och kommer nu att fortsätta måndag den 10 juni kl. 16.30 med återstående punkter såsom val av styrelse, valberedning, revisor, beslut om årsavgift och stadgeändringar.

Efter årsmötet bjuder FLF sina medlemmar på dryck och lättare tilltugg.

Vi hoppas då också få tillfälle att avtacka Françoise Sule och Åke Nilsson.

Anmälan görs till Henri Houssemaine  henri.houssemaine@adm.franskaskolan.se  senast den 8 juni.

Det kommer att finnas möjlighet att delta via Skype, som förra gången. Anmäl dig i förväg till Henri Houssemaine ( henri.houssemaine@adm.franskaskolan.se)

Du kommer sedan att få ett mejl till Skypemötet.

 

 

Varmt välkomna! 

 Dagordning årsmöte del 2 10 juni 2019 och förslag till ny ordförande och ledamot

Del 1 protokoll årsmöte 2019

EU-översättare: ”Du kommer längre med språk”

DEBATT. Så gott som alla yrkesområden i vårt globala samhälle drabbas om vi inte lyckas vända det dalande intresset för språkstudier, skriver Maria Sjöström Gisslen, översättare på EU-kommissionen.

 

Maria Sjöström Gisslen
Översättare på EU-kommissionen
För inte så länge sedan hade svenskarna rykte om sig att vara duktiga på språk, inte minst tyska. Men någonstans längs vägen kom en förändring smygande och idag kan man tala om en språkkris. Eurostats siffror från 2017 (för EU + ytterligare fyra länder) visar vilka språk som 11-15-åringarna där läser. Sverige ligger på topp när det gäller hur många som studerar ett språk, nämligen engelska, men först på femtonde plats för dem som läser ett andra språk, efter bland andra Danmark, Finland och Italien.
Språk är en demokratifråga
EU har en mycket generös språkpolitik med inte mindre än 24 officiella medlemsspråk. Varför, kan man undra? Skulle det inte räcka med ett lingua franca, till exempel engelska? Nej. För det första är det en demokratifråga. Alla EU-medborgare ska ha möjlighet att läsa viktiga EU-texter som lagstiftning på det egna landets officiella språk. Dessutom är EU:s motto ”Förenade i mångfalden”. Det är viktigt att varje EU-land ska kunna behålla sin särprägel.
Och där spelar språken en avgörande roll. För språk är ju, som tur är, så mycket mer än glosor och grammatik. Genom att lära sig ett lands språk lär man sig också att knäcka den kulturella koden. Det är därför språkkompetens är så viktig för exportföretagen. Det är helt enkelt lättare att skapa en personlig relation och göra affärer med någon vars språk man behärskar.

Läs mer här: 

 

 

Talk with Canadian teacher Kent Allin

Talk with Canadian teacher Kent Allin

Embassy of Canada                                                                     5 April 2019 (time tbc)

 

Kent Allin is a Canadian high school teacher (grades 9-12) at Bayside Secondary School in Belleville, Ontario. A decade ago he created a grade 12 focus course on comic books and graphic literature, which he has since been teaching. Over the past 5 years Allin has been combining his passion for graphic literature with indigenous literature and has been teaching several indigenous literature focus courses.

At the talk, Allin will discuss how comic books and graphic literature about indigenous peoples can be used to explore and promote cultural awareness. Using books created (authored and illustrated) by indigenous peoples and telling indigenous stories allows the reader to learn more about indigenous culture through both a historical and traditional lens, as well as a modern view point. Central aspects of culture awareness such as symbols, heroes, rituals, values and stories are all represented by the graphic literature, and comic books and graphic literature can be used as an effective tool to stimulate people to become more culturally aware. Using comic books as teaching material can also be a means to reach children who don’t read a lot or children with reading difficulties.

Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 äger rum fredagen 26 april kl 16 – 18 i Franska Skolan. 

FÖR MER INFO KLICKA HÄR:

 

Annonce: Lycée suédois intéréssé par un échange

Annonce:

Bonjour

J ai eu vos coordonnees par Sophie Jouffreau, mon interlocutrice concernant Alva, une jeune lycéenne suédoise qui passe un an en France dans mon lycee, grâce au programme franco suédois du CIEP.

Mon établissement est deja très engagé dans l ouverture internationale ( partenariat avec des lycees canadien, americain, espagnol, allemand, polonais ) et j aurais aimé trouver un lycée suédois intéressé par un échange.

Auriez vous des pistes à me donner ?  Je peux correspondre en français ou en anglais

D avance merci ,

Cordialement

 

Severine LEGALL DUTERTRE Responsable ouverture internationale et interculturelle

Lycée Sacré Coeur La Salle

Angers.

http://www.gscls.com

 

 

TOMBOLA ACCENT FRANÇAIS pour professeurs de Français !

J’ai eu l’occasion de vous présenter déjà les CIF (centres internationaux francophones) qui accueillent chaque été environ 200 jeunes (18-22 ou 18-25 ans selon les centres) du monde entier pour un mois en France. Tous les frais de séjour sont pris en charge (avec le soutien du Lions Club de France). L’appel à candidatures est en cours et finit le dimanche 3 mars. Pour candidater, il faut avoir au moins un niveau B1 en français (B2 ou plus recommandé), choisir l’un des 7 centres (chaque centre a sa thématique) et avoir une lettre de recommandation de son professeur de français. N’hésitez pas à signaler cet appel à candidatures à vos membres, pour que leurs étudiants et élèves aient une chance de passer le mois de juillet en France avec d’autres jeunes francophones du monde entier. Voici le lien vers l’appel à candidature : https://www.amicif.fr/Inscrire/Comment-devenir-stagiaire/Dossier-candidature.html

Je voulais signaler que déjà une bonne dizaine d’associations de notre réseau avaient signé une convention avec les CIF pour organiser une sélection nationale des candidats.

Par ailleurs, le centre de formation Accent français https://www.accentfrancais.com/fr , qui est basé à Montpellier, nous informe qu’il a lancé une tombola pour un stage gratuit à Montpellier cet été. La date limite de participation est le 15 mars 2019. Pour mémoire, Accent français est notre partenaire pour le concours Florilège-FIPF et offre au gagnant de ce concours une semaine de stage en été.

TOMBOLA ACCENT FRANÇAIS pour professeurs de Français !
Dès aujourd’hui et jusqu’au 15 mars prochain, participez à notre tombola pour tenter de gagner un stage spécialement dédié aux professeurs de français !
Pour participer : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeibrELXSw8qhgNpgPTDCcRVLtIlEbx3DLO-Z6eBYWFzV2IJA/viewform

Partenariat Francophonia Nice / APF Suède SR- SLTA

« Francophonia est un carrefour où se rencontrent et s’articulent quatre thématiques : pédagogie innovante, interculturalité, solidarité et recherche d’une dimension économique de la francophonie.

Dans ce contexte, les Universités d’été de Francophonia, à Nice, s’adressent à des professeurs de français, venus du monde entier. Autour des thématiques qui nous animent, elles proposent une formation ambitieuse qui permet aux enseignants de croiser leurs expériences et d’approfondir leurs pratiques pédagogiques, au travers de cours, de conférences et de débats, tout en découvrant le cadre exceptionnel de la Côte d’Azur.

Au-delà d’une formation pédagogique qui comporte plus de 100 modules de formation, Francophonia propose un programme dans lequel la langue française est entendue comme un trait d’union entre les cultures.

Autant que faire se peut, chaque délégation nationale de professeurs est accompagnée d’artistes qui viennent faire découvrir leurs créations à Nice. Celles-ci prennent place dans des lieux choisis pour les mettre en valeur aux yeux du plus grand nombre, en collaboration avec de nombreux partenaires, dont la Ville de Nice, et avec le soutien du Ministère de la Culture. Cette conjugaison de la langue française avec les cultures offre à la francophonie une image qui brille de toutes ses couleurs..».

 

https://www.universitesdefrancophonia.com/ 

Les professeurs intéressés ont jusqu’au 3 février pour s’inscrire sur le lien suivant (https://docs.google.com/forms/d/1NP3_1aMtAY1lbftuxQ8zR1kQsT_Dz3mlzanoS3Nt1MY/prefill)  mais  ont besoin pour cela du code Pic de leur établissement.

20 seront sélectionnés

Stipendier för lärare med undervisning i franska

Två stipendier finns att söka för behöriga och verksamma lärare med undervisning i franska. Varje stipendium är på 15.000 SEK. Stipendierna kan inte sökas av lärare med franska som modersmål. Ansökan ska avse vidareutbildning genom att bedriva språkstudier i Frankrike, i första hand på Alliance Française i Frankrike (Le CAVILAM – Alliance Française de Vichy, Label Quality FLE).
Senast två månader efter avslutad kurs ska rapport insändas till Alliance Française i Stockholm.
Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Nedanstående handlingar skall insändas vid ansökan.
Ansökningsblankett Stipendier (pdf)
Kort redogörelse för varför man söker stipendiet (högst en halv A4 sida)
Projektplan, tidsplan och syfte (en halv sida)
Tjänstgöringsintyg från rektor
Rekommendation från rektor
Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan lämnats in eller eventuellt våren året därpå. Ansökan ska vara poststämplad senast den 1 april aktuellt år. Stipendium kan ej sökas per e-post utan ska sändas till:
Alliance Française
c/o Mickaëlle Cedergren, Lagnövägen 5, 132 36 Saltsjö-Boo
All info klicka här:

CINECOURTS EN HERBE 2019

Le lycée français Jean Monnet i Bryssel tillsammans med Le lycée français Saint-Louis i Stockholm,
lycée francais Vauban i Luxemburg och Franskafilm Festivalen organiserar för tredje året i rad en
franskspråkig kortfilmsfestival.
Elever mellan 6 och 12 år från olika skolor i hela världen skapar korta filmer på franska på franska.

Klicka här för mer information

 

 

 

Haïkus pour la PAIX !

17 syllabes ou trois vers (de texte) suffisent
à envoyer (à diffuser) un message de paix dans le monde entier

En le prononçant (formulant) dans une autre langue,
nous faisons un grand pas vers autrui;
un signe fort de solidarité!

Voilà pourquoi PROFFF et la Commission de l’Europe de l’Ouest de la FIPF
veulent encourager (promouvoir) ce beau projet.
Nous demandons aux participants
de formuler leur message (leur vœux) de paix
d’une façon créative et artistique!

 

 

1 Objectifs du concours

 • Faire découvrir ou redécouvrir le haïku ;
 • Donner des outils, des démarches à faire écrire des Haïkus ;
 • Motiver et inspirer les apprenants et les professeurs à écrire un texte du genre littéraire-artistique.

2 Participants

Le concours s’adresse aux apprenants de français et à leurs professeurs. Il y a 5 catégories :

 • Les apprenants du niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;
 • Les apprenants du niveau A2 du CECR ;
 • Les apprenants du niveau B1 du CECR ;
 • Les apprenants du niveau B2-C2 du CECR ;
 • Les professeurs de français.
 • Organisation 

3.1 Calendrier

 • Inscription avant le 10 janvier 2019 : remplir la fiche https://goo.gl/forms/Lwkwfv0uNQqo6PRF3
 • La date limite d’envoi des productions est le 14 février 2019.
 • Les productions doivent être envoyées via le formulaire https://goo.gl/forms/u7pQt8vQhUEYzWWO2. Utilisez un formulaire par catégorie.
 • Les résultats du concours seront annoncés au cours d’une cérémonie qui aura lieu à Ypres le 27 avril à 14.00h dans le musée « In Flanders Fields Museum ».
 • Début mai 2019, les résultats seront publiés sur la plate-forme de la FIPF

3.2  Comment participer
Avant le 10 janvier 2019, l’école s’inscrit pour le concours.

Avant le 14 février 2019, chaque école participant au concours envoie au maximum 4 Haïkus par catégorie. Si l’école compte plus de 750 apprenants, l’école peut envoyer 8 Haïkus par catégorie. Les professeurs attestent du niveau des élèves concernés.
Chaque professeur participant peut envoyer 2 Haïkus.

ATTENTION : dans certains pays (e.a. la Grèce et l’Autriche) une présélection nationale est organisée. Pour ces pays, la participation à cette présélection est obligatoire. Lors de l’inscription, les écoles seront averties de cette présélection.

3.3 Sélection des œuvres gagnantes

Un jury, présidé par les initiateurs belges du concours Haïkus, sera composé. Outre les membres belges et un représentant de la FIPF, au minimum un représentant de chaque commission fera partie du Jury. Par catégorie, le jury établit un classement. Les critères de l’évaluation sont les suivants :

 • Le Haïku est une production de l’auteur ; c’est une œuvre originale
 • L’auteur respecte le thème du concours : La Paix
 • L’auteur respecte la forme du Haïku:
  • Le poème est composé de 3 vers.
  • Le premier vers compte 5 syllabes, le deuxième 7 et le troisième 5. En cas où on fait une variante sur le nombre de syllabes par vers, le Haïku compte 17 syllabes.
  • Le vers du milieu est le plus long.
 • Un sentiment est exprimé à travers, une chose, un objet, une plante, un insecte …
 • On part de l’extérieur (nature, ville, espaces, ou lieux plus fermés tels que restaurant, bibliothèque, métro etc. … ) pour exprimer son sentiment à travers des sensations.
 • On retrouve dans le poème au moins un des 5 sens : goût, odorat, vue, ouïe ou toucher
 • Il y a une idée de zoom du haut vers le bas ou le contraire.

Il y a des prix prévus pour les Haïkus gagnants. La nature de ces prix sera communiquée aussi vite que possible.

4 Droits d’auteur

 • Chaque participant garantit, par son envoi, l’authenticité de sa création artistique.
 • Les participants au concours acceptent la publication des Haïkus sélectionnés sur le site de son association, de sa commission et de la plateforme de FIPF ainsi que sur les sites des partenaires.
 • Ils acceptent également la publication et l’exploitation de leurs créations, non rémunérées, à des fins pédagogiques et culturelles, y compris, mais pas limité à, la publication de leur Haïku et de leur nom et pays d’origine dans un livre électronique (e-book) téléchargeable.

5 Prix

Le concours est doté de prix mis à disposition par les partenaires du concours.
La liste des partenaires et des prix sera publiée aussitôt sur le site de la FIPF et sur le site du projet.

6 Quelques lies utiles :

Pour toute information supplémentaire :  concours.haiku.francophone@gmail.com

Bonne chance et beaucoup d’inspiration et de créativité!