Årsmöte Fransklärarföreningen 28 april 2021, 17:15 Zoom

Une assemblée générale et un grand voyage…

 Årsmöte Fransklärarföreningen 28 april 2021, 17:15 Zoom

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. mötesordförande
 4. sekreterare
 5. justeringsman
 6. Godkännande av kallelseförfarande
 7. Godkännande av dagordning
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk redovisning
 10. Revisionsberättelse
 11. Årsredovisning
 12. Val av styrelse

Förslag omval av ordförande Henri Houssemaine

Förslag omval av styrelseledamöterna Camilla Rosengart, Moni Sohlberg, Martin Lange

Förslag val av styrelseledamöterna Thomas Nicholas, Stéphan Wininger

 1. Val av revisor

Förslag omval: Åsa Wesshagen

 1. Val av valberedning

Förslag omval av Anna Nyman

En plats vakant

 1. Årsavgift 2022

Nuvarande årsavgift 200 kr

 1. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 2. Övriga frågor
 3. Mötet avslutas

Dokument – Fransklärarföreningen (fransklararforeningen.com)

 

 

Efter årsmötet:

Vad gör man när läroboken inte motiverar eleverna och tråkar ut läraren?

Mélanie Piedoie, lärare i bild och franska, valde att strunta i läroboken och i stället skapa ett Storyline-baserat arbetssätt: Le Grand Voyage. Resan går ut på att elever i franska i år 9 skapar karaktärer som reser från Sverige till Paris. Under resans gång får de olika uppdrag att genomföra samtidigt som de gör sig bekanta med staden, den franska kulturen och det franska språket. Le Grand Voyage, som har inslag av gamification, har fått ta emot priset European Language Label.

Mélanie Piedoie, redaktör för Digiteket, Malmö Kulturförvaltning

 

Länkar:

Mélanie prisas för resan i klassrummet – P4 Malmöhus | Sveriges Radio

Uppdrag bär språkundervisning i franska – Pedagog Malmö (malmo.se)

 

Anmälan till årsmötet och Le Grand Voyage

Maila:  info@fransklararforeningen.com

Maila även om du är intresserad att delta i valberedningen