Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 äger rum fredagen 26 april kl 16 – 18 i Franska Skolan.