Årsmöte Fransklärarföreningen 28 maj 2020, kl 16:00 via Zoom

Årsmöte Fransklärarföreningen 28 maj 2020, kl 16:00 via Zoom

1. Årsmötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer

a. mötesordförande
b. sekreterare
c. justeringsman

3. Godkännande av kallelseförfarande

4. Godkännande av dagordning

5. Verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk redovisning

7. Revisionsberättelse

8. Årsredovisning

9. Val av styrelse

Förslag omval av ordförande Henri Houssemaine
Förslag omval av styrelseledamöterna Martin Lange, Camilla Rosengart och Moni Sohlberg

10. Val av revisor

Förslag: Åsa Wessberg

11. Val av valberedning

12. Årsavgift 2021
Nuvarande årsavgift 200 kr

13. Övriga frågor

14. Mötet avslutas

Länk till för att anmäla sig till  årsmötet:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0Co5y3UPR0iwZLQ1ZU-1XRdugmDAqBdNn5AXMcHieKFUN0xESjVBWldPNjNLU0pGQUhZSE5URk9IRC4u

Formella dokument som verksamhetsberättelser, årsredovisningar finns på webbsidan:

https://fransklararforeningen.com/dokument/#top