FLF Rencontre du mercredi 29 avril 17 :00 par le webb

Rencontre, aktivt diskussionsforum, onsdag 29 april kl 17 (Zoom): “Möjligheter och utmaningar med fjärrundervisning?”

  1. Pedagogiska tips till varandra. Hur löser du fjärrundervisningen?
  2. Arbetsbördan. Hur mycket mer jobb innebär fjärrundervisning?
  3. Bedömning i fjärrundervisningen. Hur sätter vi likvärdiga och rättvisa betyg?

FLF möte 29 april PDF