Bonjour de Tunisie! (Formation des Mentors Projet Jeunes Enseignants)

FIPF ville stärka nya franska lärare i läraryrket. Sedan början av 2022 har FLF samarbetat med danska och norska Fransklärarförbundet och FIPF för att skapa ett gemensamt mentorsprojekt. Planen var att utbilda 5 mentorer från Sverige, Norge respektive Danmark. Efter några möten och en ansökan om medel för projektet lyckades de äntligen skicka lärare till Tunisien i slutet av oktober. Vi hade inte kunnat göra detta utan Doina Spita, vice ordförande för FIPF, outtröttlig kamp för det franska yrket. Nu samlar vi krafter i Norden och det kan vi vara stolta över. Projektet ska nu gå ut på att hitta de ”isolerade” lärarna som vill ha en en mentor. Slutligen bör det inte råda någon tvekan om att FIPF:s ordförande Cynthia Eid-Fadel stödjer projektet och de 11 nyexaminerade lärarna, eftersom hon deltog i utbildningen och gav 11 mentorer de varmaste order på vägen. Tack till François Muller för mentorslektioner. Mitt franska lärandehjärta slår extra när något så fint lyckas.

 

Information de la FIPF sur le projet

Table ronde de la FIPF – Enseigner, ça s’apprend | Le monde en français