La Rochelle 2018

La Rochelle

Tredagarskursen Chantier des profs vänder sig till franska lärare i Frankrike med tonvikt på hur musik, drama och annan gestaltande verksamhet kan användas i modersmålsundervisningen. Lärarnas Riksförbund, LR, och Fransklärarföreningen, FLF, erbjuder för sjätte året två stipendier för svenska lärare.

För vidare information om kursinnehållet se http://www.francofolies.fr/francos-educ/le-chantier-des-profs-et-des-professionnels-de-la-culture.

Klicka även här:

Vi söker i första hand musicerande, sjungande eller gestaltande fransklärare,francofona musik-, drama- eller andra lärare som behöver eller använder franska i sin undervisning. Kursen förutsätter att deltagarna aktivt deltar i kursmomenten, varför det är nödvändigt att ledigt och engagerat kunna tala och uttrycka sig med kurskamraterna franska.

I stipendiet ingår resa från hemorten ToR till La Rochelle kost och logi under kurstiden.

Som motprestation förbinder sig stipendiaterna att skriva en reseberättelse som LR och FLF äger rätt att publicera samt lämna en kursutvärdering.

Ansökan, innehållande personuppgifter och en motivering om varför just du är en lämplig stipendiat, mejlas till info@fransklararforeningen.com senast onsdagen 10 januari 2018.

Besked till de utsedda stipendiaterna lämnas senast den 13 januari efter beslut av en jury bestående av representanter för LR och FLF.

Under Dokument här på hemsidan hittar du reseberättelser från tidigare stipendiater. Har du ytterligare frågor kan du mejla till infoadressen eller kontakta Åke Nilsson på telefon 070 321 08 33.​