Samarbete med Zita biograf i Stockholm!

Från och med idag kan du som är medlem i Fransklärarföreningen visa ditt digitala medlemskort för 2023 (https://minsida.foreningshuset.se/fransklararforeningen/medlemsuppgifter )

och betala endast 85 kronor i stället av ordinarie pris 110 kr för fransktalande filmer på Zita, Birger Jarlsgatan 37 i Stockholm.

Detta gäller fransktalande filmer på Franska Tisdagarmen också alla franska filmer de andra dagarna men inte från Franska filmfestivalen.

Biljetten kan endast köpas i kassan genom att visa sitt medlemskort med medlemsnummer, namn och giltighet till 2023-12-31

PROGRAM Franska tisdagar FÖR VÅREN 2023

21/2 En vacker dag Förhandsvisning!

28/2 Linjen Förhandsvisning!

Fler datum kommer inom kort:  https://zita.se/franska-tisdagar

Nu har du tillgång till Digitalt medlemskort för Fransklärarföreningen

Gå till (via webbläsaren eller i mobilen)

https://minsida.foreningshuset.se/fransklararforeningen/medlemsuppgifter

Logga in

Ditt användarnamn är din registrerade e-postadress. Kontakta föreningen på info@fransklararforeningen.com om du inte har någon e-postadress registrerad.

Har du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt via länken. Vi skickar lösenord till den e-postadressföreningen har registrerad. Glömt/saknar lösenord?

Du kan ändra dina medlemsuppgifter som adress, e-postadress och mobilnummer:

 

Stor tack till Föreningshuset för att ha utvecklat funktionen medlemskort.

Det blir mycket lättare för medlemmarna att ha koll på sitt medlemskap.

Vi ser fram emot att kunna förhandla förmåner där man kan visa sitt medlemskap

Mer information om funktionen:

 

Bli medlem till Franslärarföreningen via Swish

Anmäler dig på länken nedan, du kan använda Swish.

https://blimedlem.foreningshuset.se/fransklararforeningen

Projet Jeunes Enseignants

Uppdatering 2022-11-21

Projet Jeunes Enseignants

Fransklärarföreningen håller på att sjösätta ett projekt med syfte att stötta nyexaminerade fransklärare. Vi söker därför dig som

 • är nyutexaminerad fransklärare (mindre än fem års erfarenhet) eller som snart tar examen
 • vill ha stöd från en erfaren lärare (en mentor)
 • vill träffa andra unga lärare (eller lärare som är nya i yrket) och vara en del av ett nätverk
 • vill dra nytta av ett år förlängning av medlemskap i Fransklärarföreningen, FLF, som i sin tur ingår i den internationella fransklärarföreningen FIPF

Mentorskapsprogrammet planeras starta under vårterminen 2023 och pågå under ett års tid. Exakt datum är ännu inte fastställt.

Vid frågor kontakta info@fransklararforeningen.com

Anmäl ditt intresse genom att skicka ett kort personligt brev och ditt CV (på svenska eller franska) till info@fransklararforeningen.com senast den 18 december 2022.

Tidigare info:
Meddelande till dig som är nyexaminerade franska lärare eller som har arbetat som franska lärare mindre än 5 år.
Jag heter Henri Houssemaine och är ordförande i Fransklärarföreningen i Sverige och vår förening blev utvald av FIPF den Internationella Förening av Franska Lärare att driva ett projekt Jeunes Enseignants som går ut på att hitta olika strategier för att skapa ett stöd till de nyexaminerade franska lärarna så att de blir kvar i yrket och får ett stöd de första åren.
Utöver Rumänien, Tunisien, Benin och nu samtidigt som oss Brasilien är vi den förening som ska utveckla projektet i central Europa i samarbete med Danemark och Norge. Tanken är att äldre lärare medlemmar i FLF med erfarenhet skulle vara mentorer till de nya lärarna men också att de nya lärarna skulle ha möjlighet att träffa och dela erfarenhet med varandra.
Läs gärna om projektet :
Appel à participation PROJET JEUNES ENSEIGNANTS | Le monde en français (fipf.org)
Läs gärna om vår förening:
Fransklärarföreningen – Association des enseignants de français en Suède
Eftersom vi verkligen vill ”fånga” de nya franka lärarna och hjälpa de att stanna kvar i yrket kommer alla som deltar i projektet få ett förlängd medlemskaps av ett år  efter att de har anmält sig till medlem i Fransklärarföreningen.
Vill du anmäla dig eller vill du bara veta mer om projektet kan du kontakta mig på mailadressen: heh@adm.franskaskolan.se
À bientôt
Henri Houssemaine
Ordförande Fransklärarföreningen
08 598 88 906 | 07 34 23 09 84 | heh@adm.franskaskolan.se |

Arte Journal Junior – Réponse aux questions

D’où vient la langue française ?          

      https://www.arte.tv/fr/videos/106573-000-A/d-ou-vient-la-langue-francaise/

La langue française est née grâce à de nombreux mélanges = Det franska språket föddes tack vare många blandningar
Tout commence l’ère cinquante avant notre ère = Det hela börjar eran femtio f.Kr.
Ils ne se comprennent pas toujours entre eux = De förstår inte alltid varandra
Qui s’impose peu à peu dans toute la région = Som successivt etablerar sig i hela regionen
Coton = Bomull
L’argot = slang
Le verlan = slang med omkastade stavelser (ex: bizarre = zarbi)

Peut-on vraiment mourir de rire ?      

  https://www.arte.tv/fr/videos/106426-000-A/peut-on-vraiment-mourir-de-rire/

Pourquoi il nous arrive de pleurer de rire = varför ibland gråter vi av skratt
Ils se demandent si on peut mourir de rire = De undrar om vi kan dö av skratt
Quand quelque chose nous amuse ou on nous chatouille = När något roar oss eller kittlas oss
Quelquefois on en rit tellement qu’on en a des larmes = Ibland skrattar vi åt det så mycket att vi får tårar
De la douleur, de la tristesse, de la rage = Smärta, sorg, ilska
On est ému ou joyeux = Vi är rörda eller glada
Le cerveau = Hjärnan
Ça nous fait pleurer = Det får oss att gråta
Rien qu’au niveau du visage = Bara i ansiktet
Après une soirée très drôle = Efter en väldigt rolig kväll
Des sacrées courbatures au ventre = stora värk i magen

Quelle est l’histoire de la marque Lego ?   

https://www.arte.tv/fr/videos/106450-000-A/quelle-est-l-histoire-de-la-marque-lego/

l’origine de la marque Lego = ursprunget till Lego märket
Le menuisier = Snickaren
Des briques en bois = trä bitar
Il a alors une idée lumineuse = Han har då en ljusande idé
Pour fixer les blocs entre eux = För att fixa ihop blocken
Avec mode d’emploi = Med bruksanvisning
De petites figurines viennent animer les pièces = Små figurer kommer för att liva upp bitarna
Le système d’emboîtage initial = Det initiala anpassningssystemet
Avec lesquelles ont peut construire des tours = Med vilka vi kan bygga torn
Pour fixer les blocs entre eux = för att fixa blocken tillsammans

Quel a été le premier musée crée en France ?

https://www.arte.tv/fr/videos/102924-000-A/quel-a-ete-le-premier-musee-cree-en-france/

Qui met l’art à disposition du public = Som gör konst tillgänglig för allmänheten
Il a fallu que l’eau coule sous les ponts pour en arriver là = Vatten fick rinna under broarna för att komma dit
C’était juste pour montrer à leurs copains très riches = Det var bara för att visa sina mycket rika kompisar

Pourquoi ressemble-t-on aux membres de sa famille ?

https://www.arte.tv/fr/videos/102923-000-A/pourquoi-ressemble-t-on-aux-membre-de-sa-famille/

Ils ont tous les deux des taches de rousseur = De har båda fräknar
Vous ressemblez sûrement à vos parents = Du ser säkert ut som dina föräldrar
Avoir des gênes communs = Har gemensamma gener
Le moine = Munken
On parle des lois de l’hérédité = Vi pratar om arvslagarna

Pourquoi avons-nous du mal à dormir ?

https://www.arte.tv/fr/videos/104244-000-A/pourquoi-avons-nous-parfois-du-mal-a-dormir/

Avoir du mal à dormir = Ha svårt att sova
Beaucoup de gens ont du mal à trouver le sommeil ou se réveillent la nuit = Många människor har svårt att somna eller vaknar på natten
Le sommeil est indispensable à notre santé = Sömn är avgörande för vår hälsa
Des facteurs qui nous empêchent à trouver le sommeil = Faktorer som hindrar oss från att hitta sömnen
L’ordinateur et le smartphone avec leur lumière bleue sont à éviter absolument avant le coucher = Datorn och smarttelefonen med sitt blå ljus ska absolut undvikas före läggdags
Cette hormone est produite par notre cerveau quand nous sommes dans l’obscurité = Detta hormon produceras av vår hjärna när vi är i mörkret

Comment est créé un livre ?

https://www.arte.tv/fr/videos/106536-000-A/comment-est-cree-un-livre/

Pas de livres trépidants sans une bonne idée = Inga hektiska böcker utan en bra idé
Est-ce qu’il correspond à l’univers de la maison d’édition = Motsvarar det förlagets universum
Le texte est confié aux correctrices et correcteurs = Texten anförtros åt korrigeringarna
Qui traquent les fautes = som spårar fel
On fait la maquette de la couverture = Vi gör skissen av omslaget
Le fichier est vérifié = Filen är verifierad
Direction l’imprimerie = Till tryckeriet
La libraire = Bokhandlaren
C’est ce qu’on appelle la distribution = Detta kallas utdelning
Fait de la publicité pour que vous achetiez ce livre = Annonserar så att du köper den här boken
Il arrive aussi que certains écrivains ou écrivaines écrivent leurs ouvrages tous seuls = Det händer också att en del författare skriver sina böcker på egen hand
Prenez la plume = ta pennan

Pourquoi a-t-on parfois une sensation de déjà-vu ?

https://www.arte.tv/fr/videos/106574-000-A/pourquoi-a-t-on-parfois-une-sensation-de-deja-vu/

Parfois on vit une situation comme un trajet vers l’école = Ibland upplever vi en situation som en resa till skolan
On a la forte impression d’avoir déjà vécu le même moment = Vi har det starka intrycket av att redan ha levt samma ögonblick
C’est très perturbant = Det är väldigt störande
À aucun moment = Inte vid något tillfälle
Qui était pourtant lié à tous ces mots = Som var ändå sammalänkad till dessa orden
Ce serait le signe que notre cerveau est en pleine forme = Det skulle vara ett tecken på att vår hjärna är i bra form
Il vérifie les informations contradictoires dans nos souvenirs = Han kontrollerar den motstridiga informationen i våra minnen

Concours Fiche ou Projet pédagogique 2021

Thème : Comment faire progresser les élèves de français à l’aide de plus d’« input » ?

Objet du concours
Ce concours se propose de soutenir et d’encourager l’ensemble des enseignants de français dans leur travail, en leur proposant des compléments de matériel didactique et pédagogique de qualité :
 mobiliser les aptitudes didactiques et pédagogiques des professeurs de FLE ;
 encourager la créativité, l’inventivité et l’imagination pédagogiques pour donner une image positive et attirante de l’enseignement du français.

Nouveauté cette année
Il peut s’agir d’une fiche pédagogique ou d’un projet.
Le thème de la fiche ou du projet doit aborder le thème de l’input et comment il est utilisé.
L’écriture de la fiche ou du projet peut se faire en équipe de deux professeurs.

Objectif du concours
Les professeurs, dans le cadre du concours, sont invités à y participer, en créant des fiches ou de projets pédagogiques accompagnées de matériel didactique (constitué de textes, d’images (sons et films si nécessaires) Plus précisément, ce matériel doit être constitué d’activités cohérentes autour d’un axe central, comme un scénario pédagogique ou une suite d’activités.
L’objectif de ce matériel consiste à permettre aux élèves d’utiliser la langue cible dans diverses situations de communication. Il s’agit de soutenir l’apprenant dans l’acquisition de compétences communicatives dans les domaines de l’écrit et de l’oral, l’encourageant ainsi à développer sa créativité.

Comment participer au concours ?
Voir les conditions de participation
Conditions de participation concours Fiches pédagogiques 2020

1- Modalités de participation
– Peuvent participer à ce concours les membres de l’association FLF
– http://fransklararforeningen.com/3788-2/ (les nouvelles adhésions s’appliquent à partir de maintenant et tout 2022)
– La production demandée doit comporter :
 le dossier d’activités pédagogiques
 la fiche pédagogique élaborée à partir de ce dossier (max. 2 pages).
– Les informations suivantes doivent impérativement apparaître sur la fiche :
 les coordonnées (adresse postale et courriel) du professeur participant ;
 le contexte d’enseignement du matériel proposé (écoles de langues, collège, lycée, université, etc.) ;
 l’âge des apprenants et le niveau correspondant de l’activité par rapport au cadre européen commun de référence.

2 – Contacts organisateurs
Les fiches pédagogiques ainsi que le matériel didactique devront être envoyés à FLF sous une version électronique avant le 6 novembre 2021.

Par courrier électronique à :
info@fransklararforeningen.com

3 – Sélection et remise des prix
Un jury composé des membres du Conseil de FLF et FBA.
Les deux meilleures fiches seront sélectionnées par ce jury et annoncés à Franskläradagarna le 20 novembre
La première application gagnante recevra la somme de 2000 couronnes (1000 couronnes chacun si deux participants), envoyée par l’association organisatrice. L’application gagnante recevra même une bourse pour l’université d’hiver avec Francophonia. La bourse comprend le prix de la formation à Nice mais pas du voyage et hébergement.

La deuxième application gagnante recevra la somme de 2000 couronnes (1000 couronnes chacun si deux participants), envoyée par l’association organisatrice.

4 – Publication du matériel retenu
Le matériel pédagogique envoyé lors de cette manifestation sera mis à disposition des professeurs de français sur le site de FLF et le groupe Facebook de FLF.

Modèle
Titre de la fiche ou du projet :
Nom et prénom du/des concepteur(s) de la fiche :

Niveau : A1/A2/B1/B2/C1 Steg 1,2,3,4,5

Objectifs :

Activités et situation d’apprentissage :

Matériel :

Évaluation :

Concours fiches pédagogiques FLF 2021

Nouveauté: Carte internationale des professeurs de français

Nous sommes très heureux de vous annoncer le lancement de la Carte internationale des professeurs de français à l’initiative de la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF).
Elle s’adresse à tous les enseignants de français, partout dans le monde. Les membres des associations bénéficient d’un tarif réduit (10 euros au lieu de 15 euros). D’ores et déjà, vous pouvez commander votre carte :

https://carteprof.org/

Comme membre de FLF avec votre cotisation à jour bien sûr, vous n’avez pas besoin d’envoyer de justificatif de scolarité.

Concours Fiches pédagogiques 2020

Concours Fiches pédagogiques 2020

Organisé par Fransklärarföreningen FLF

Thème : La variation dans l’enseignement et dans l’évaluation

Objet du concours 

Ce concours se propose de soutenir et d’encourager l’ensemble des enseignants de français dans leur travail, en leur proposant des compléments de matériel didactique et pédagogique de qualité :

 • mobiliser les aptitudes didactiques et pédagogiques des professeurs de FLE ;
 • encourager la créativité, l’inventivité et l’imagination pédagogiques pour donner une image positive et attirante de l’enseignement du français.

Objectif du concours

Les professeurs, dans le cadre du concours, sont invités à y participer, en créant des fiches pédagogiques accompagnées de matériel didactique (constitué de textes, d’images (sons et films si nécessaires) Plus précisément, ce matériel doit être constitué d’activités cohérentes autour d’un axe central, comme un scénario pédagogique ou une suite d’activités.

L’objectif de ce matériel consiste à permettre aux élèves d’utiliser la langue cible dans diverses situations de communication. Il s’agit de soutenir l’apprenant dans l’acquisition de compétences communicatives dans les domaines de l’écrit et de l’oral, l’encourageant ainsi à développer sa créativité.

 

Comment participer au concours ?

Voir les conditions de participation

Conditions de participation concours Fiches pédagogiques 2020

 

1- Modalités de participation

 • Peuvent participer à ce concours les membres de l’association FLF
 • https://fransklararforeningen.com/3788-2/ (les nouvelles adhésions s’appliquent à partir de maintenant et tout 2021)
 • La production demandée doit comporter :
 • le dossier d’activités pédagogiques
 • la fiche pédagogique élaborée à partir de ce dossier (max. 2 pages).
 • Les informations suivantes doivent impérativement apparaître sur la fiche :
 • les coordonnées (adresse postale et courriel) du professeur participant ;
 • le contexte d’enseignement du matériel proposé (écoles de langues, collège, lycée, université, etc.) ;
 • l’âge des apprenants et le niveau correspondant de l’activité par rapport au cadre européen commun de référence.

 

2 – Contacts organisateurs

Les fiches pédagogiques ainsi que le matériel didactique devront être envoyés à FLF sous une version électronique avant le 6 novembre 2020.

 

Par courrier électronique à :

info@fransklararforeningen.com

 

3 – Sélection et remise des prix

Un jury composé des membres du Conseil de FLF et FBA.

Catégorie : Créativité

Catégorie : Facile à réaliser

Catégorie : Facile à évaluer

Catégorie : Compétence orale

Catégorie : Compétence écrite

Les dix meilleures fiches (deux dans chaque catégorie) seront sélectionnées par ce jury et la proclamation des 10 lauréat(e)s sera annoncée à Franskläradagarna 20 novembre

Chaque lauréat(e) recevra la somme de 1000 couronnes, envoyée par l’association organisatrice.

 

4 – Publication du matériel retenu

Le matériel pédagogique envoyé lors de cette manifestation sera mis à disposition des professeurs de français sur le site de FLF, le groupe Facebook de FLF ou un site spécial pour l’occasion.

 

Modèle

Titre de la fiche

Nom et prénom du concepteur de la fiche

Durée des activités :

Niveau : A1/A2/B1/B2/C1

 

Steg 1,2,3,4,5

Thème

– La variation dans l’enseignement et dans l’évaluation

Objectifs :

Communicatifs :

Linguistiques :

Didactiques :

Évaluatifs :

Activités :
Matériel :

 

 

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

 

Concours Fiches pédagogiques 2020

Organiserad av Fransklärarföreninen FLF

Tema: Variation i undervisning och bedömning

Syftet med tävlingen

Tävlingen syftar till att stödja och uppmuntra alla fransklärare i sitt arbete genom att erbjuda dem pedagogiskt och didaktiskt undervisningsmaterial av hög kvalitet:

 mobilisera didaktiska och pedagogiska färdigheter hos FLE-lärare;

 uppmuntra pedagogisk kreativitet, uppfinningsrikedom och fantasi för att ge en positiv och attraktiv bild av franskundervisningen.

Tävlingens mål

Lärarna, inom ramen för tävlingen, uppmanas att delta genom att skapa pedagogiska ”fiches, lektionsplaneringsblad, innehållande didaktiskt material (som kan bestå av texter, bilder (ljud och filmer om det behövs)). Detta material bör vidare utgöras av aktiviteter eller uppgifter som tillsammans skapar en röd tråd och kretsar kring ett visst område, till exempel pedagogik eller en serie av aktiviteter/uppgifter.

Syftet med detta material är att få elever att använda målspråket i olika kommunikativa situationer. Syftet är också att stödja eleven i att utveckla sina muntliga och skriftliga förmågor samt att uppmuntra dem att utveckla sin kreativitet.

Hur deltar jag i tävlingen?

Se villkoren för deltagande

 

Villkor för deltagande för tävlingen Fiches pédagogiques 2020

 

 • Villkor för deltagande

 

– Endast medlemmar i Franklärarföreningen (FLF) kan delta i denna tävling

https://fransklararforeningen.com/3788-2/  (nya medlemskap gäller från och med nu och för år 2021)

 

 

Följande dokument måste finnas i din tävlingsansökan:

 

 dina pedagogiska aktiviteter/uppgifter

 din(a) ”fiche”, lektionsplaneringsblad (max. 2 sidor), som dina pedagogiska aktiviteter/uppgifter utgår från

 

Följande information måste finnas i ansökan:

 den deltagandes kontaktuppgifter (postadress och e-postadress);

 undervisningskontext för det material som erbjuds (språkskolor, gymnasieskola, gymnasium, universitet etc.)

 elevernas ålder och motsvarande aktivitet-/ uppgiftsnivå i förhållande till den gemensamma europeiska referensramen (GERS)

 1. Kontaktuppgifter

 

Fiches pédagogiques, lektionsbladen, och pedagogiskt material skickas till FLF i en elektronisk version senast den 6 november 2020 via e-post till:

info@fransklararforeningen.com

 

 1. Urval och prisutdelning

En jury bestående av styrelseledamöter i FLF och FBA utser vinnarna i följande kategorier:

 

Kategori: Kreativitet

Kategori: Lätt att genomföra

Kategori: Lätt att bedöma

Kategori: Muntlig kompetens

Kategori: Skriftlig kompetens

 

De tio bästa ”fiches”/lektionsplaneringsbladen (två i varje kategori) väljs ut av juryn och de tio vinnarna tillkännages på Fransklärardagarna den 20 november

Varje vinnare får en summa av 1000 kronor som delas ut av FLF.

 1. 4. Publicering av inskickat material

 

Det pedagogiska material som skickats in till tävlingen kommer att publiceras på FLF :s hemsida,  FLF Facebook grupp eller på en websida skapad för just denna tävling. Fransklärare kommer där att kunna ta del av alla pedagogiska bidrag.

Modell

Titel på ”fiche”, lektionsplaneringsbladet

Namn och förnamn på den som skapat lektionsbladet

Uppskattad längd på aktiviteterna/uppgifterna :

 

Nivå : A1/A2/B1/B2/C1

 

Steg 1,2,3,4,5

Tema

Variation i undervisning och bedömning

 

Syfte och mål:

Kommunikation:

Språk:

Didaktik:

Bedömning:

:

Aktiviteter/uppgifter :
Material

 

 

Aktivitet 1   Aktivitet 2   Aktivitet 3   Aktivitet 4   …

 

 

Fransklärardagarna 2020 avec FBA et FLF

Bonjour à tous les membres de Fransklärarföreningen!

Nous avons le plaisir de vous informer de la nouvelle  collaboration de FBA et Fransklärarföreningen pour les prochaines journées de Fransklärardagarna.

 

Information de Nicolas de FBA:

J’ai le plaisir de vous informer que les inscriptions pour les journées didactiques pour professeur.es de français qui auront lieu les 20 et 21 novembre 2020 à Franska Skolan, Stockholm, sont OUVERTES!

Pour vous inscrire, suivez le lien: http://doit.medfarm.uu.se/kurt16731

Le thème de ces journées sera ”Varie ton enseignement”. Workshops pratiques et présentations inspirantes se succèderont afin de donner à chaque participant.e de nouvelles idées qui contribueront à développer nos pratiques de classes. Pour plus d’informations, consultez le programme préliminaire joint! D’ici quelques jours seront également publiées les présentations individuelles des contributeurs et contributrices de ces journées.

NB: Compte tenu de la situation sanitaire et des incertitudes qui pèsent sur l’automne, il est possible que les journées didactiques aient lieu en ligne. Nous informerons chaque personne inscrite d’éventuels changements au plus tard deux semaines avant les journées!

 

Nous avons hâte de vous retrouver tous et toutes pour ce rendez-vous annuel des profs de français de Suède!

Nicolas de FBA (Uppsala Universitet).

Årsmötet 2019 Del 2

Välkommen till nytt årsmöte måndag den 10 juni kl. 16.30 -18:00

Franska Skolan, Döbelnsgatan 3 i Stockholm!

( Information om portkod skickades  till medlemmar via mail)

 

Årsmötet den 26 april fick avbrytas på grund av tidsbrist och kommer nu att fortsätta måndag den 10 juni kl. 16.30 med återstående punkter såsom val av styrelse, valberedning, revisor, beslut om årsavgift och stadgeändringar.

Efter årsmötet bjuder FLF sina medlemmar på dryck och lättare tilltugg.

Vi hoppas då också få tillfälle att avtacka Françoise Sule och Åke Nilsson.

Anmälan görs till Henri Houssemaine  henri.houssemaine@adm.franskaskolan.se  senast den 8 juni.

Det kommer att finnas möjlighet att delta via Skype, som förra gången. Anmäl dig i förväg till Henri Houssemaine ( henri.houssemaine@adm.franskaskolan.se)

Du kommer sedan att få ett mejl till Skypemötet.

 

 

Varmt välkomna! 

 Dagordning årsmöte del 2 10 juni 2019 och förslag till ny ordförande och ledamot

Del 1 protokoll årsmöte 2019