Projet Jeunes Enseignants

Meddelande till dig som är nyexaminerade franska lärare eller som har arbetat som franska lärare mindre än 3 år.
Jag heter Henri Houssemaine och är ordförande i Fransklärarföreningen i Sverige och vår förening blev utvald av FIPF den Internationella Förening av Franska Lärare att driva ett projekt Jeunes Enseignants som går ut på att hitta olika strategier för att skapa ett stöd till de nyexaminerade franska lärarna så att de blir kvar i yrket och får ett stöd de första åren.
Utöver Rumänien, Tunisien, Benin och nu samtidigt som oss Brasilien är vi den förening som ska utveckla projektet i central Europa. Tanken är att äldre lärare medlemmar i FLF med erfarenhet skulle vara mentorer till de nya lärarna men också att de nya lärarna skulle ha möjlighet att träffa och dela erfarenhet med varandra.
Läs gärna om projektet :
Appel à participation PROJET JEUNES ENSEIGNANTS | Le monde en français (fipf.org)
Läs gärna om vår förening:
Fransklärarföreningen – Association des enseignants de français en Suède
Eftersom vi verkligen vill ”fånga” de nya franka lärarna och hjälpa de att stanna kvar i yrket kommer alla som är intresserade att delta i projektet få ett fritt medlemskaps år  efter att de har anmält sig till Fransklärarföreningen.
Är du en ”gammal” franska lärare och vill fungera som mentor för de nya franska lärarna kan du också kontakta föreningen.
Vill du anmäla dig eller vill du bara veta mer om projektet kan du kontakta mig på mailadressen: heh@adm.franskaskolan.se
À bientôt
Henri Houssemaine
Ordförande Fransklärarföreningen
08 598 88 906 | 07 34 23 09 84 | heh@adm.franskaskolan.se |