SKOLU-2023 Skandinavisk konferens för lärare och lärarutbildare i språk

Fransklärarföreningen deltog i i SKOLU-2023 Skandinavisk konferens för lärare och lärarutbildare i språk i Uppsala 26-27/10 2023. Sista delen av konferensen riktade sig till franska lärare.

Under SKOLU:s andra dag hålls ett antal SIG (särskilda intressegrupper) som är möten för att diskutera och nätverka. Ett av dessa har inriktning franska som skolämne.

Henri Houssemaine (Fransklärarföreningen) deltog i diskussionspanellen:

On ne peut pas plaire à tout le monde ? : la formation continue des enseignant·es de

français en Scandinavie tillsammans med  Méryl Maussire (Institut français de Suède),

Ana Kanareva-Dimitrovska (Nationalt Center For Fremmedsprog) och Nicolas

Manuguerra (FBA, Uppsala universitet).

Ana Kanareva berättade  om de många studier som gjorts i Danemark och det blev paneldebatter med representanter från andra nordiska länder. Det finns en gemensamt brist på nya utbildade franska lärare i alla de tre skandinaviska länder (samt många fransklärare som pensioneras) och att samarbeta kan hjälpa att hitta nya strategier och nya lösningar inför en osäker framtid för franskundervisning i Skandinavien.

Efter konferensen hölls ett 3-timmars mentorsmöte med representanter från Norge, Sverige och Danmark. Mötet var planerat av Henri Houssemaine från FLF i Sverige och av Elise Balmisse Thomsen FLF i DK. Mentorerna från Norden utvärderade kursen som pågått i ett år nu. Dessutom diskuterades vad kommande 3 timmars mentorsutbildningskurs ska innehålla.

Här kommer några foton från dagarna. Äntligen ett stort tack till Emmanuel Zimmert från IF Danmark, Meryl Maussire och Pauline från IF Suede som också deltog i konferensen.