Utbytesprogram gymnasiet läsåret 2016/17

Har du elever som uttryckt intresse för eller du som lärare tycker skulle vara lämpliga att studera ett gymnasieår utomlands? Universitets- och högskolerådet arrangerar utbyten för språkintresserade elever i bl.a. Frankrike. Sista ansökningsdag 31 december 2015.

Brev från Universitets- och högskolerådet:

Till undervisande lärare i franska, spanska och tyska

Ettårsprogrammen ger svenska gymnasieelever möjlighet att studera ett läsår i Frankrike, Spanien, Tyskland. Syftet är att eleverna ska förbättra sina språkkunskaper och få en ökad förståelse för andra europeiska kulturer. Detta är en fantastisk möjlighet för dagens ungdomar att få lära känna en annan europeisk kultur, utveckla sina färdigheter och kompetenser för att med ökad konkurrenskraft kunna möta en ljusare framtid. Eleven får på så sätt efter avslutat utbytesår möjlighet att få de meritpoängen som enligt ändringarna i antagningsreglerna till högskolan idag ger studier i moderna språk.

Alla gymnasieelever som har läst lägst steg 3 i något av språken franska, tyska och spanska kan söka till programmen Ett år i Frankrike, Ett år i Spanien och Ett år i Tyskland –  Österrike. Programmen administreras av Universitets- och högskolerådet vilket innebär att de hanterar ansökningarna, intervjuar kandidaterna och beslutar i samråd med en referensgrupp för varje land vilka kandidater som blir antagna. När kandidaterna är utvalda och har tackat ja, ansvarar de också för skolplaceringarna på ett program som motsvarar det gymnasieprogram kandidaterna går clashroyaleboom.com i Sverige. Eleven får en plats på en gymnasieskola i det aktuella landet och deltar i undervisningen på samma sätt som värdlandets elever, skriver prov och får betyg eller omdömen. Under ett helt läsår får eleven uppleva hur det är att leva i en annan kultur och kommunicera dagligen på ett annat språk.

Skolorna ansvarar för familjeplaceringarna. I Frankrike bor man på skolans internat under veckorna och i familj under helger och lov, medan man i de övriga länderna enbart bor i familj. Man kan inte själv välja var man ska gå i skola, men man kan ibland få tillgodosett vissa önskemål som att utöva en sport på plats eller komma till en skola med musikinriktning o dyl. Det mottagande landet  står för skolplatsen och kostnaderna för boendet finansieras delvi8s av CSN.s studiebidrag och inackorderingstillägg.

Ansökan

Ansökningsperioden för läsåret 2016-2017 börjar den 20:e november 2015, sista anmälningsdag är den 31:e december 2015. Ansökan sker online på vår webbplats www.utbyten.se och där finns också information om vilka dokument som ska bifogas ansökan.

Kontakt

Har du frågor om Ettårsprogrammen är du välkommen att kontakta handläggare Marianella Mata på avdelningen för internationellt samarbete på 010-470 03 87 eller e-post: mella.mata@uhr.se

Tack för att du delar med dig av detta brev till dina kollegor!

Varma hälsningar!

Marianella Mata