Stipendier för lärare med undervisning i franska

Två stipendier finns att söka för behöriga och verksamma lärare med undervisning i franska. Varje stipendium är på 15.000 SEK. Stipendierna kan inte sökas av lärare med franska som modersmål. Ansökan ska avse vidareutbildning genom att bedriva språkstudier i Frankrike, i första hand på Alliance Française i Frankrike (Le CAVILAM – Alliance Française de Vichy, Label Quality FLE).
Senast två månader efter avslutad kurs ska rapport insändas till Alliance Française i Stockholm.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Nedanstående handlingar skall insändas vid ansökan.

  1. Ansökningsblankett, hämtas här.
  2. Kort redogörelse för varför man söker stipendiet (högst en halv A4 sida)
  3. Projektplan, tidsplan och syfte (en halv sida)
  4. Tjänstgöringsintyg från rektor
  5. Rekommendation från rektor

Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan lämnats in eller eventuellt våren året därpå. Ansökan ska vara poststämplad senast den 1 april aktuellt år. Stipendium kan ej sökas per e-post utan ska sändas till:

Alliance Française
c/o Mickaëlle Cedergren Lagnövägen 5
132 36 Saltsjö-Boo

Välkomna med era ansökningar!