Årsmöte fredag 18 mars kl 15.00 på Kanadas ambassad

Vi börjar med de formella procedurerna och varefter vi får Un air de Québec –  un rencontre et entretien avec Mélanie Vincelette, écrivaine, et Daniel Chartier, chercheur Université du Québec à Montréal.  Reservera blå timmen för FLF och avsluta arbetsveckan med un apéro après l’boulot. Möteshandlingar kommer att skickas ut med e-post under vecka 10. Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 26 februari. En postal kallelse utskickas tillsammans med aviseringen av årsavgiften under första hälften av februari.

Läs dagordningen här:

 

Poésies et chansons du Québec

Poésies et chansons du Québec

Torsdag 17 mars 20:00 Brunnsgatan teater à Stockholm – Fri entré
Département d’Études Romanes et Classiques
Véronique Cyr, Jean-Sébastien Larouche, Jean-Marc Desgent, Denise Desautels et Paule Landry berättar, läser och sjunger om den kanadensiska provinsen Québec.
Evenemanget arrangeras i samarbete med Svenska Akademin, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse,  Lyrikvännen, Kanadas Ambassad och l’Association internationale des études québécoises (AIEQ)

Quebec

Reforme de l’orthographe

Les rectifications de l’orthographe française sont recommandées, sans être imposées. Nous appliquons les variantes modernes. Pourquoi pas vous ?
L’orthographe du français s’est régulièrement modifiée au fil des siècles, sous l’effet de vastes réformes, d’évolution de l’usage ou de légers remaniements. Bien que relevant de cette dernière catégorie, les rectifications orthographiques de 1990, qui ont eu du mal pendant plus d’une décennie à être acceptées et appliquées, ont connu récemment des avancées.

Francophonie: Concours des dix mots à destination des classes de collèges et lycées

– Concours scolaire des dix mots : les établissements scolaires de l’étranger peuvent encore s’inscrire jusqu’au 15 février à cette adresse.

Pour plus d’informations sur différentes activités autour de la francophonie cliquez ici: francophonie 2

VOYAGE EN FRANCOPHONIE à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie du 12 au 20 mars 2016

Lire le document PDF

 

Fortbildningstipendium senast 15 februari

Alliance française de Stockholm har sedan många år delat ut stipendier för eftergymnasiala studier i Frankrike. I år har man särskilt avdelat två av stipendierna om 15 000 kr vardera för lärare i franska, dock ej lärare med franska som modersmål, för fortbildning i Frankrike. Ansökan skall insändas senast den 15 februari, men då det skall göras med post, ej e-post, och den skall omfattta flera dokument, bör den som är intresserad omgående sätta i gång med att författa sin ansökan. Närmare information på denna länk http://afstockholm.com/stipendium/.

La rochelle med fransklärarförening 3

La Rochellestipendiater 2016

Bästa franska bidrag i vår sidotävling till Språkdagen 2015

Bland ett fyrtiotal bidrag från högstadieelever runt om i Sverige valde FLF-juryn ut Ida Marklund från Carlshöjdsskolan  åk 8 i Umeå som vinnare med detta bidrag.

Ida fick alltså elevpriset 1 000 kr. Härutöver får hon och hennes lärares franskelever ett klasspris om   1 500 kr, som eleverna beslutat lägga i en klasskassa för en Parisresa . Hennes lärare Katarina Johansson  fick möjlighet att delta i en vårt Rencontre. Roligt är också att ”stora” (det egentliga)  priset också gick till en elev från Carlshöjdskolan med sitt bidrag  på spanska Jag har det på tungan. Katarina berättar att skolan har skickat in ca 100 bidrag till Språkdagentävlingen och att alla bidrag ställs ut i skolan för en intern omröstning bland eleverna då det bjuds på Pommac och ostbågar.

Juryn beslöt också att dela ut ett extrapris i form av ett klass- och lärarpris till Anna Karlsson i Rålambshovsskolan i  Stockholm.  Du kan f.ö. se Anna i aktion i ett franskt TV-inslag om svensk arbetsmarknad på

http://www.dailymotion.com/video/x3bcxcv_les-fonctionnaires-en-suede-des-salaries-comme-les-autres_news

Café pédagogique 4 februari 2016

Nyårets första Café pédagogique leds av Charlotte Söderlund  som undervisar på högstadiet i Täby Friskola,  med frågan Hur kan vi med våra elever arbeta utifrån kortfilmer och utifrån affischer? Materialet kan även användas i gymnasieundervisningen. Vi diskuterar och utbyter erfarenheter i enkla och informella former. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Torsdagen den 4 februari, 2016 kl. 17.00-19.00  Danderyds gymnasium, Rinkebyvägen 4, Danderyd.

 Från T-bana Danderyds sjukhus finns täta  bussförbindelser, bl. a. linjerna 601 H, 604, 607 och 611. Mera information och anmälan med namn och e-postadress görs till: martin.lange@dagy.danderyd.se

0Weeks0Days0Hours0Minutes

Mina svarta stjärnor av Lilian Thuram

Den 15 september utkom den svenska utgåvan av Lilian Thurams bok Mes étoiles noires. Boken utges av Vaktel förlag, ISBN 978-91-982 180-2-2 och kan beställas i bokhandeln eller på Vaktel förlag, Box 3 027, 630 03 Eskilstuna, tel nr 0733 73 33 61 eller 016 12 15 27. Boken är på 270 sidor, kostar 210 kr, klassuppsättning om 33 ex kostar 2 000 kr. Frakt 75 kr för enstaka exemplar, fritt för klassuppsättning  En lärarhandledning kan laddas ned gratis från www.vaktelforlag.se. Om du köper en klassuppsättning kan du rekvirera en gratis CD-skiva från Fransklärarföreningen med inläst fransk och svensk text av bl.a. Lilian Thuram och Björn Ranelid.

Boken är lämplig för högstadie- och gymnasieelever. Till er hjälp finns det en lärarhandledning på svenska att ladda ner från Vaktels hemsida. SO. Den är ett utmärkt förslag till ett ämnesövergripande projekt då den franska versionen ”Mes étoiles noires” kan beställas med inläst material

Utbytesprogram gymnasiet läsåret 2016/17

Har du elever som uttryckt intresse för eller du som lärare tycker skulle vara lämpliga att studera ett gymnasieår utomlands? Universitets- och högskolerådet arrangerar utbyten för språkintresserade elever i bl.a. Frankrike. Sista ansökningsdag 31 december 2015.

Brev från Universitets- och högskolerådet:

Till undervisande lärare i franska, spanska och tyska

Ettårsprogrammen ger svenska gymnasieelever möjlighet att studera ett läsår i Frankrike, Spanien, Tyskland. Syftet är att eleverna ska förbättra sina språkkunskaper och få en ökad förståelse för andra europeiska kulturer. Detta är en fantastisk möjlighet för dagens ungdomar att få lära känna en annan europeisk kultur, utveckla sina färdigheter och kompetenser för att med ökad konkurrenskraft kunna möta en ljusare framtid. Eleven får på så sätt efter avslutat utbytesår möjlighet att få de meritpoängen som enligt ändringarna i antagningsreglerna till högskolan idag ger studier i moderna språk.

Alla gymnasieelever som har läst lägst steg 3 i något av språken franska, tyska och spanska kan söka till programmen Ett år i Frankrike, Ett år i Spanien och Ett år i Tyskland –  Österrike. Programmen administreras av Universitets- och högskolerådet vilket innebär att de hanterar ansökningarna, intervjuar kandidaterna och beslutar i samråd med en referensgrupp för varje land vilka kandidater som blir antagna. När kandidaterna är utvalda och har tackat ja, ansvarar de också för skolplaceringarna på ett program som motsvarar det gymnasieprogram kandidaterna går clashroyaleboom.com i Sverige. Eleven får en plats på en gymnasieskola i det aktuella landet och deltar i undervisningen på samma sätt som värdlandets elever, skriver prov och får betyg eller omdömen. Under ett helt läsår får eleven uppleva hur det är att leva i en annan kultur och kommunicera dagligen på ett annat språk.

Skolorna ansvarar för familjeplaceringarna. I Frankrike bor man på skolans internat under veckorna och i familj under helger och lov, medan man i de övriga länderna enbart bor i familj. Man kan inte själv välja var man ska gå i skola, men man kan ibland få tillgodosett vissa önskemål som att utöva en sport på plats eller komma till en skola med musikinriktning o dyl. Det mottagande landet  står för skolplatsen och kostnaderna för boendet finansieras delvi8s av CSN.s studiebidrag och inackorderingstillägg.

Ansökan

Ansökningsperioden för läsåret 2016-2017 börjar den 20:e november 2015, sista anmälningsdag är den 31:e december 2015. Ansökan sker online på vår webbplats www.utbyten.se och där finns också information om vilka dokument som ska bifogas ansökan.

Kontakt

Har du frågor om Ettårsprogrammen är du välkommen att kontakta handläggare Marianella Mata på avdelningen för internationellt samarbete på 010-470 03 87 eller e-post: mella.mata@uhr.se

Tack för att du delar med dig av detta brev till dina kollegor!

Varma hälsningar!

Marianella Mata