Årsmötet 2019 Del 2

Välkommen till nytt årsmöte måndag den 10 juni kl. 16.30 -18:00

Franska Skolan, Döbelnsgatan 3 i Stockholm!

( Information om portkod skickades  till medlemmar via mail)

 

Årsmötet den 26 april fick avbrytas på grund av tidsbrist och kommer nu att fortsätta måndag den 10 juni kl. 16.30 med återstående punkter såsom val av styrelse, valberedning, revisor, beslut om årsavgift och stadgeändringar.

Efter årsmötet bjuder FLF sina medlemmar på dryck och lättare tilltugg.

Vi hoppas då också få tillfälle att avtacka Françoise Sule och Åke Nilsson.

Anmälan görs till Henri Houssemaine  henri.houssemaine@adm.franskaskolan.se  senast den 8 juni.

Det kommer att finnas möjlighet att delta via Skype, som förra gången. Anmäl dig i förväg till Henri Houssemaine ( henri.houssemaine@adm.franskaskolan.se)

Du kommer sedan att få ett mejl till Skypemötet.

 

 

Varmt välkomna! 

 Dagordning årsmöte del 2 10 juni 2019 och förslag till ny ordförande och ledamot

Del 1 protokoll årsmöte 2019